VIP Chiến lược: Lạm phát Anh 10%. Biểu đồ ngày của vàng cho tín hiệu bán

Tóm tắt Vàng tiếp tục lình xình sau 2 phiên tăng liên tục. Lợi suất Trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm quanh 4% – cao nhất nhiều tháng. Chứng khoán tăng, DXY quanh vùng 112 bất chấp đặt cược Fed diều hâu. Phân tích Trong phiên Á sáng nay, giá vàng neo … Đọc tiếp VIP Chiến lược: Lạm phát Anh 10%. Biểu đồ ngày của vàng cho tín hiệu bán