VIP Chuyên sâu: (Phần 1) Dự báo vàng 2023 từ các Ngân hàng lớn nhất toàn cầu: Đi qua bụi gai mới thấy được hoa hồng

Chỉ còn ít ngày nữa, năm 2022 sẽ kết thúc. Năm 2022 là một năm cực kì chông gai với thị trường vàng nhưng quý kim vẫn nỗ lực đi lên, kết thúc năm ở vùng trung lập quanh $1800. So với mức giá đầu năm, kim loại quý giảm chỉ chưa đầy 2% và … Đọc tiếp VIP Chuyên sâu: (Phần 1) Dự báo vàng 2023 từ các Ngân hàng lớn nhất toàn cầu: Đi qua bụi gai mới thấy được hoa hồng