1. Home
  2. 9999

Thẻ: 9999

Tin tức thị trường 24/7
VIP Tin 24/7: Vàng Nhẫn 9999: Vàng nhẫn tăng/giảm trái chiều, chênh lệch với vàng thế giới duy trì dưới mốc 2 triệu đồng

VIP Tin 24/7: Vàng Nhẫn 9999: Vàng nhẫn tăng/giảm trái chiều, chênh lệch với vàng thế giới duy trì dưới mốc 2 triệu đồng

Tóm tắt Nhẫn 9999 sáng nay đi ngang hoặc tăng/giảm không quá 100.000 đồng mỗi lượng. Tại các đơn vị, giá bán ra thấp nhất ở mức 53,55 triệu đồng, cao nhất là 54,00 triệu