1. Home
  2. EUR/USD

Thẻ: EUR/USD

Phân tích chuyên sâu thị trường
VIP Chuyên sâu: Cản 1 vẫn rất mạnh, EUR/USD tối nay chờ bà Lagare để di chuyển

VIP Chuyên sâu: Cản 1 vẫn rất mạnh, EUR/USD tối nay chờ bà Lagare để di chuyển

Dù đang ghi nhận đà tăng khá tốt từ thứ Sáu tuần trước, cặp EUR/USD vẫn rất dễ đảo chiều. Trong ngắn hạn, cặp tỷ giá có hỗ trợ là 0,9901. Trong ngày thứ Sáu,