1. Home
  2. nhẫn 24k

Thẻ: nhẫn 24k

Tin tức thị trường 24/7
VIP Tin 24/7: Vàng Nhẫn 9999: Tăng/giảm trái chiều trong biên độ hẹp, vàng nhẫn duy trì mức chênh lệch với giá vàng thế giới dưới mốc 4 triệu đồng

VIP Tin 24/7: Vàng Nhẫn 9999: Tăng/giảm trái chiều trong biên độ hẹp, vàng nhẫn duy trì mức chênh lệch với giá vàng thế giới dưới mốc 4 triệu đồng

Tóm tắt Vàng nhẫn sáng nay đi ngang hoặc tăng/giảm với biên độ từ 30.000-100.000 đồng. Giá bán tại các đơn vị biến động trong khoảng 52,27-52,70 triệu đồng. Chênh lệch với giá vàng thế

Tin tức thị trường 24/7
VIP Tin 24/7: Vàng Nhẫn 9999: Vàng nhẫn đồng loạt suy yếu, mức giảm hiện không quá 100.000 đồng

VIP Tin 24/7: Vàng Nhẫn 9999: Vàng nhẫn đồng loạt suy yếu, mức giảm hiện không quá 100.000 đồng

Tóm tắt Vàng nhẫn sáng nay đồng loạt giảm với biên độ khoảng 40.000-100.000 đồng.Giá bán tại các đơn vị biến động trong khoảng 52,98-53,35 triệu đồng.Chênh lệch với giá vàng thế giới giữ ở

Tin tức thị trường 24/7
VIP Tin 24/7: Vàng Nhẫn 9999: Vàng miếng tăng mạnh nhưng vàng nhẫn mới thật sự ‘bứt tốc’, giao dịch ‘nhảy vọt’ lên sát mốc 53,5 triệu đồng

VIP Tin 24/7: Vàng Nhẫn 9999: Vàng miếng tăng mạnh nhưng vàng nhẫn mới thật sự ‘bứt tốc’, giao dịch ‘nhảy vọt’ lên sát mốc 53,5 triệu đồng

Tóm tắt Vàng nhẫn bật tăng mạnh với mức điều chỉnh 500.000-600.000 đồng.Giá mua ngấp nghé mốc 52,5 triệu đồng, giá bán áp sát 53,5 triệu đồng.Chênh lệch với vàng miếng SJC và vàng thế

Tin tức thị trường 24/7
VIP Tin 24/7: Vàng Nhẫn 9999: “Tỏa sáng” theo diễn biến tăng chung của thị trường vàng

VIP Tin 24/7: Vàng Nhẫn 9999: “Tỏa sáng” theo diễn biến tăng chung của thị trường vàng

Tóm tắt Vàng nhẫn sáng nay điều chỉnh tăng từ 50.000-150.000 đồng/lượng.Giao dịch chiều bán hiện biến động trong khoảng 51,3-51,43 triệu đồng.Chênh lệch với vàng miếng SJC và vàng thế giới điều chỉnh nhẹ.