1. Home
  2. bảng giá vàng 12/7

Thẻ: bảng giá vàng 12/7

Tin tức chung
Bảng giá vàng sáng 12/7: SJC ‘đóng băng’ tại vùng đỉnh gần 30 ngày

Bảng giá vàng sáng 12/7: SJC ‘đóng băng’ tại vùng đỉnh gần 30 ngày

Tóm tắt Sau khi chạm mốc 67,2 triệu đồng chiều qua, SJC mở cửa sáng nay đi ngang hàng loạt. Giữ tại vùng 67,2 triệu đồng, SJC đang duy trì mức giá cao nhất kể