1. Home
  2. bảng giá vàng 13/4

Thẻ: bảng giá vàng 13/4

Tin tức chung
Bảng giá vàng sáng 13/4: Diễn biến của SJC mang tính chất “ru ngủ”

Bảng giá vàng sáng 13/4: Diễn biến của SJC mang tính chất “ru ngủ”

Tóm tắt Mặc những biến động của giá vàng thế giới, SJC vẫn “bình chân như vại”. Với diễn biến đi ngang tại hầu hết các đơn vị, giá mua hiện lình xình quanh 66,4