1. Home
  2. bảng giá vàng 6/7

Thẻ: bảng giá vàng 6/7

Tin tức chung
Bảng giá vàng sáng 6/7: SJC đi ngang dưới vùng giá 67 triệu đồng

Bảng giá vàng sáng 6/7: SJC đi ngang dưới vùng giá 67 triệu đồng

Tóm tắt Sau khi mất mốc 67 triệu đồng chiều qua, SJC mở cửa sáng nay đi ngang hàng loạt. Mất mốc 67 triệu đồng, giá mua – bán của SJC cùng giao dịch trên