1. Home
  2. bầu cử Mỹ

Thẻ: bầu cử Mỹ

Chiến lược đầu tư tối ưu
VIP Chiến lược: Mẫu hình cờ hiệu tăng trên biểu đồ 1H, dịch Covid -19 xấu đi tại Trung Quốc cản trở

VIP Chiến lược: Mẫu hình cờ hiệu tăng trên biểu đồ 1H, dịch Covid -19 xấu đi tại Trung Quốc cản trở

Tóm tắt Vàng rời đỉnh tháng nhưng vẫn duy trì tốt mẫu hình tăng giá. Kết quả bầu cử giữa kì là tâm điểm chú ý. Tin tức từ Trung Quốc chi phối tâm lí

Chiến lược đầu tư tối ưu
VIP Chiến lược: Có nên chốt lời sau khi vàng tăng hơn 50USD? Bầu cử giữa kì Mỹ đến hồi gay cấn

VIP Chiến lược: Có nên chốt lời sau khi vàng tăng hơn 50USD? Bầu cử giữa kì Mỹ đến hồi gay cấn

Tóm tắt Giá vàng tiếp tục giữ vững mốc $1700 khi dòng tiền trở lại với tài sản rủi ro. Lợi suất Trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm xác nhận hỗ trợ