1. Home
  2. chiến tranh

Thẻ: chiến tranh

    Tin tức chung
    Ghi lại: Buổi livestream tối 21/12/2022, chuyện về mốc 1822$ của vàng trước thời điểm nghỉ Lễ dài ngày

    Ghi lại: Buổi livestream tối 21/12/2022, chuyện về mốc 1822$ của vàng trước thời điểm nghỉ Lễ dài ngày

    👉 Mốc 1820-1822 nói lên điều gì? 🔑 Tâm lý risk on - risk off được sử dụng thế nào với thị trường vàng? 💰 Một báo cáo chi tiết từ Giavang Net về diễn