1. Home
  2. giá nhẫn sáng 6/10

Thẻ: giá nhẫn sáng 6/10

Tin tức thị trường 24/7
VIP Tin 24/7: Vàng Nhẫn 9999: Vàng nhẫn điều chỉnh bất cân xứng với biên độ giảm từ 50.000-200.000 đồng, chênh lệch với vàng miếng mất mốc 13 triệu đồng

VIP Tin 24/7: Vàng Nhẫn 9999: Vàng nhẫn điều chỉnh bất cân xứng với biên độ giảm từ 50.000-200.000 đồng, chênh lệch với vàng miếng mất mốc 13 triệu đồng

Tóm tắt Vàng nhẫn sáng nay có nơi giảm mạnh, nơi giảm nhẹ và cả diễn biến đi ngang.Giá bán tại các đơn vị biến động với biên độ rộng từ 52,80-53,35 triệu đồng.Chênh lệch