1. Home
  2. giá vàng nhẫn sáng 5/10

Thẻ: giá vàng nhẫn sáng 5/10

Tin tức thị trường 24/7
VIP Tin 24/7: Vàng Nhẫn 9999: Lùi bước sau khi chạm mốc 53,6 triệu đồng, vàng nhẫn thu hẹp khoảng cách với giá vàng thế giới xuống dưới 4 triệu đồng

VIP Tin 24/7: Vàng Nhẫn 9999: Lùi bước sau khi chạm mốc 53,6 triệu đồng, vàng nhẫn thu hẹp khoảng cách với giá vàng thế giới xuống dưới 4 triệu đồng

Tóm tắt Chạm 53,6 triệu đồng ngay khi mở cửa, vàng nhẫn hiện chỉ đi ngang hoặc tăng không quá 150.000 đồng.Biên độ mua – bán biến động trong khoảng 900.000-1.500.000 đồng.Chênh lệch với vàng