1. Home
  2. nhân 9999

Thẻ: nhân 9999

Tin tức thị trường 24/7
VIP Tin 24/7: Thiếu nhất quán trong hướng điều chỉnh, Vàng Nhẫn vẫn thấp hơn vàng thế giới nhưng chênh lệch đã giảm đáng kể

VIP Tin 24/7: Thiếu nhất quán trong hướng điều chỉnh, Vàng Nhẫn vẫn thấp hơn vàng thế giới nhưng chênh lệch đã giảm đáng kể

Tóm tắt Nhẫn 9999 hiện tại có diễn biến đi ngang hoặc tăng/giảm 10-150.000 đồng/lượng. Biên độ mua - bán được cải thiện nhưng không mấy đáng kể. Giá mua không quá 54,85 triệu đồng,