1. Home
  2. nhẫn 9999 sáng 21/10

Thẻ: nhẫn 9999 sáng 21/10

Tin tức thị trường 24/7
VIP Tin 24/7: Vàng Nhẫn 9999: Vàng nhẫn tăng giá, chiều mua cán mốc 52 triệu đồng, chiều bán duy trì gần mốc 53 triệu đồng

VIP Tin 24/7: Vàng Nhẫn 9999: Vàng nhẫn tăng giá, chiều mua cán mốc 52 triệu đồng, chiều bán duy trì gần mốc 53 triệu đồng

Tóm tắt Vàng nhẫn sáng nay đi ngang và tăng giá tại một số đơn vị.Vơi nhịp tăng từ 100.000-150.00 đồng, giá mua có nơi vượt mốc 52 triệu đồng.Chênh lệch mua - bán biến