1. Home
  2. nhẫn 9999 sáng 26/9

Thẻ: nhẫn 9999 sáng 26/9

Tin tức thị trường 24/7
VIP Tin 24/7: Vàng Nhẫn 9999: Với xu hướng tiêu cực, vàng nhẫn sáng đầu tuần mất 50.000-200.000 đồng, vẫn cao hơn giá vàng thế giới 4 triệu đồng

VIP Tin 24/7: Vàng Nhẫn 9999: Với xu hướng tiêu cực, vàng nhẫn sáng đầu tuần mất 50.000-200.000 đồng, vẫn cao hơn giá vàng thế giới 4 triệu đồng

Tóm tắt Vàng nhẫn mất 50.000-200.000 đồng, giá bán giao dịch quanh mốc 51,2 triệu đồng.Biên độ mua – bán biến động trong khoảng 750.000-950.000 đồng.Chênh lệch với giá vàng thế giới giữ mức 4