1. Home
  2. nhẫn 9999 sáng 8/10

Thẻ: nhẫn 9999 sáng 8/10

Tin tức thị trường 24/7
VIP Tin 24/7: Vàng Nhẫn 9999: Không ‘cùng vui’ với diễn biến tăng mạnh của vàng miếng SJC, vàng nhẫn ngược chiều giảm 200.000 đồng

VIP Tin 24/7: Vàng Nhẫn 9999: Không ‘cùng vui’ với diễn biến tăng mạnh của vàng miếng SJC, vàng nhẫn ngược chiều giảm 200.000 đồng

Tóm tắt Ngược chiều SJC, vàng nhẫn tại một số đơn vị điều chỉnh giảm 50.000-200.000 đồng.Giao dịch giữa các đơn vị vẫn chênh khá lớn, biến động từ 52,75-53,35 triệu đồng giá bán.Chênh lệch