1. Home
  2. nhẫn 9999 sáng 9/12

Thẻ: nhẫn 9999 sáng 9/12

Tin tức thị trường 24/7
VIP Tin 24/7: Vàng Nhẫn 9999: Tăng 200.000 đồng lên 54,15 triệu đồng, chênh lệch với vàng thế giới vọt lên gần 3 triệu đồng

VIP Tin 24/7: Vàng Nhẫn 9999: Tăng 200.000 đồng lên 54,15 triệu đồng, chênh lệch với vàng thế giới vọt lên gần 3 triệu đồng

Tóm tắt Tăng 50.000-200.000 đồng, giá bán của vàng nhẫn biến động từ 53,7-54,15 triệu đồng. Biên độ mua - bán hiện biến động trong khoảng 750.000-1.000.000 đồng. Vàng nhẫn đang thấp hơn vàng SJC