1. Home
  2. nhẫn 99999

Thẻ: nhẫn 99999

Tin tức thị trường 24/7
VIP Tin 24/7: Vàng Nhẫn 9999: Rục rịch tăng trở lại, vàng nhẫn hiện cao hơn giá vàng thế giới hơn 3 triệu đồng

VIP Tin 24/7: Vàng Nhẫn 9999: Rục rịch tăng trở lại, vàng nhẫn hiện cao hơn giá vàng thế giới hơn 3 triệu đồng

Tóm tắt Vàng nhẫn 9999 hiện đi ngang và tăng nhẹ khoảng 20.000-70.000 đồng mỗi lượng.Chênh lệch với vàng thế giới tăng 200.0000 đồng, lên 3,2 triệu đồng.Vàng nhẫn duy trì mức chênh lệch với