1. Home
  2. nhu cầu

Thẻ: nhu cầu

Phân tích chuyên sâu thị trường
VIP Chuyên sâu: Nhu cầu vàng toàn cầu giảm 13%, lực cầu yếu từ phía nhà đầu tư được bù đắp bởi hoạt động mua mạnh của NHTW – Hội đồng Vàng Thế giới

VIP Chuyên sâu: Nhu cầu vàng toàn cầu giảm 13%, lực cầu yếu từ phía nhà đầu tư được bù đắp bởi hoạt động mua mạnh của NHTW – Hội đồng Vàng Thế giới

Theo dữ liệu mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới, thị trường vàng vẫn cân bằng và mạnh mẽ ngay cả khi nhu cầu vật chất toàn cầu giảm mạnh trong quý đầu tiên