1. Home
  2. phân tích chiến lược

Thẻ: phân tích chiến lược

Chiến lược đầu tư tối ưu
VIP Chiến lược: Giằng co mạnh vùng $1770; ngóng cuộc họp tháng 12 của Fed

VIP Chiến lược: Giằng co mạnh vùng $1770; ngóng cuộc họp tháng 12 của Fed

Tóm tắt Vàng xuất hiện lực mua khá tốt dưới $1770. Các áp lực lạm phát mới xuất hiện đã đẩy chỉ số đồng Đô la Mỹ tăng vượt 105,6. Fed dự kiến sẽ đưa