1. Home
  2. phương pháp Action Price

Thẻ: phương pháp Action Price

    Phân tích chuyên sâu thị trường
    VIP Chuyên sâu: Dự báo giá vàng XAU/USD theo phương pháp Action Price: Các nhà đầu tư đang không cùng suy nghĩ với FED về lạm phát và lãi suất

    VIP Chuyên sâu: Dự báo giá vàng XAU/USD theo phương pháp Action Price: Các nhà đầu tư đang không cùng suy nghĩ với FED về lạm phát và lãi suất

    Hôm qua, vàng đã tăng mạnh một cách đáng ngạc nhiên bất chấp biên bản của Fed nêu rõ rằng lãi suất sẽ tiếp tục tăng và sẽ không có đợt cắt giảm lãi suất