1. Home
  2. vàng giảm

Thẻ: vàng giảm

Phân tích chuyên sâu thị trường
VIDEO: Phiên 22/03: Vàng bị chốt lời trước phiên FED họp, vì sao nên nỗi?

VIDEO: Phiên 22/03: Vàng bị chốt lời trước phiên FED họp, vì sao nên nỗi?

Giá vàng giảm do tình hình rủi ro của hệ thống ngân hàng được cải thiện và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng, với