1. Home
  2. vàng nhẫn 27/9

Thẻ: vàng nhẫn 27/9

Tin tức thị trường 24/7
VIP Tin 24/7: Vàng Nhẫn 9999: Diễn biến đầy tiêu cực với đà giảm mạnh, giá bán có nơi thủng mốc 51 triệu đồng

VIP Tin 24/7: Vàng Nhẫn 9999: Diễn biến đầy tiêu cực với đà giảm mạnh, giá bán có nơi thủng mốc 51 triệu đồng

Tóm tắt Vàng nhẫn sáng nay giảm mạnh khoảng 100.000-200.000 đồng/lượng.Giá bán tại các đơn vị hiện biến động trong khoảng 50,95-51,20 triệu đồng.Chênh lệch với giá vàng thế giới có chiều hướng gia tăng.