1. Home
  2. VÀNG NHẪN 9999

Thẻ: VÀNG NHẪN 9999

Tin tức thị trường 24/7
VIP Tin 24/7: Vàng Nhẫn 9999: Biến động trái chiều với mức điều chỉnh không quá 100.000 đồng, vàng nhẫn gia tăng chênh lệch với giá vàng thế giới lên gần mốc 3 triệu đồng

VIP Tin 24/7: Vàng Nhẫn 9999: Biến động trái chiều với mức điều chỉnh không quá 100.000 đồng, vàng nhẫn gia tăng chênh lệch với giá vàng thế giới lên gần mốc 3 triệu đồng

Tóm tắt Vàng nhẫn 9999 ảm đạm với nhịp tăng – giảm trong khoảng 50.000-100.000 đồng mỗi lượng.Khoảng cách mua – bán biến động trong khoảng 750.000-900.000 đồng.Chênh lệch với giá vàng thế giới tăng