1. Home
  2. vàng nhẫn sáng 12/9

Thẻ: vàng nhẫn sáng 12/9

Tin tức thị trường 24/7
VIP Tin 24/7: Vàng Nhẫn 9999: Vàng nhẫn cũng giao dịch thiếu tích cực khi xu hướng giảm giá đang hiện diện

VIP Tin 24/7: Vàng Nhẫn 9999: Vàng nhẫn cũng giao dịch thiếu tích cực khi xu hướng giảm giá đang hiện diện

Tóm tắt Tương tự vàng miếng SJC, vàng nhẫn sáng đầu tuần cũng có diễn biến đi ngang và giảm nhẹ.Với nhịp giảm không quá 50.000 đồng, vàng nhẫn duy trì giá bán sát mốc