1. Home
  2. vàng nhẫn sáng 14/9

Thẻ: vàng nhẫn sáng 14/9

Tin tức thị trường 24/7
VIP Tin 24/7: Vàng Nhẫn 9999: ‘Bốc hơi’ gần nửa triệu, vàng nhẫn lùi xa mốc 52 triệu đồng, chênh lệch với vàng miếng SJC vượt 15 triệu đồng

VIP Tin 24/7: Vàng Nhẫn 9999: ‘Bốc hơi’ gần nửa triệu, vàng nhẫn lùi xa mốc 52 triệu đồng, chênh lệch với vàng miếng SJC vượt 15 triệu đồng

Tóm tắt Cùng nhịp giảm với vàng thế giới, vàng nhẫn mất 400.000-450.000 đồng mỗi lượng.Chênh lệch giữa vàng nhẫn và vàng thế giới biến động nhẹ.Chênh lệch với vàng miếng tăng thêm 300.000 đồng,