1. Home
  2. WTI

Thẻ: WTI

Chiến lược đầu tư tối ưu
VIP Chiến lược: WTI di chuyển trên kênh tăng, hỗ trợ 85,15USD khá mạnh

VIP Chiến lược: WTI di chuyển trên kênh tăng, hỗ trợ 85,15USD khá mạnh

Dầu thô WTI đang di chuyển trên kênh tăng giá, với hỗ trợ gần nhất là 85,15USD. Vùng giá hiện tại đem lại một cơ hội mua khá tốt. Dầu thô Mỹ (WTI), hiện ở