1. Home
  2. xu hướng

Thẻ: xu hướng

Phân tích chuyên sâu thị trường
VIP Chuyên sâu: PTKT vàng theo biểu đồ ngày, 4H và 1H

VIP Chuyên sâu: PTKT vàng theo biểu đồ ngày, 4H và 1H

Tóm tắt Xu hướng giảm của vàng vẫn rất mạnh. Tuy nhiên, thị trường có khả năng xuất hiện một nhịp đảo chiều nhẹ.Phát biểu của Chủ tịch Fed tại Hội nghị chuyên đề Jackson