1. Home
  2. Author Blogs

Tác giả: Lý An

Lý An

Tin tức thị trường 24/7
VIP Tin 24/7: Liên tục tạo ra những yếu tố bất ngờ, SJC lại đẩy giá mua có nơi bật tăng hơn 1 triệu đồng, chênh lệch với giá vàng thế giới duy trì ngưỡng 17 triệu đồng

VIP Tin 24/7: Liên tục tạo ra những yếu tố bất ngờ, SJC lại đẩy giá mua có nơi bật tăng hơn 1 triệu đồng, chênh lệch với giá vàng thế giới duy trì ngưỡng 17 triệu đồng

Tóm tắt SJC lại bật tăng mạnh từ 400.000-1.350.000 đồng/lượng tại các đơn vị kinh doanh.Nhịp tăng mạnh hơn ở chiều mua kéo chênh lệch mua – bán đồng loạt về ngưỡng 1 triệu đồng.Chênh