1. Home
  2. CAD

Thẻ: CAD

Phân tích chuyên sâu thị trường
VIP Chuyên sâu: PTKT cặp USD/CAD và EUR/USD ngày 25/05: Đã đến lúc bán đồng USD?

VIP Chuyên sâu: PTKT cặp USD/CAD và EUR/USD ngày 25/05: Đã đến lúc bán đồng USD?

Dưới đây, chúng tôi xin chia sẻ phân tích về hai cặp tỷ giá USD/CAD và EUR/USD ngày 25/05… USD/CAD tiếp tục tăng để kiểm tra mức cao của tháng 4 Xu hướng ngắn hạn