1. Home
  2. cặp USD/JPY

Thẻ: cặp USD/JPY

Phân tích chuyên sâu thị trường
VIP Chuyên sâu: PTKT cặp USD/JPY: Tăng giá đột phá trên 140,93 khi quá nhiều yếu tố ủng hộ đồng USD

VIP Chuyên sâu: PTKT cặp USD/JPY: Tăng giá đột phá trên 140,93 khi quá nhiều yếu tố ủng hộ đồng USD

Cuộc khủng hoảng trần nợ đang giảm dần, nhưng Đô la Mỹ vẫn mạnh. Theo đó, triển vọng cặp USD/JPY vẫn là đi lên. Dữ liệu PCE lõi cao hơn dự báo được công bố