1. Home
  2. chỉ báo

Thẻ: chỉ báo

Phân tích chuyên sâu thị trường
VIP Chuyên sâu: PTKT chỉ số DXY đầu giờ chiều phiên Âu 26/9

VIP Chuyên sâu: PTKT chỉ số DXY đầu giờ chiều phiên Âu 26/9

Đồng USD đang tăng rất sốc so với hầu hết các đồng tiền chính trong năm nay 2022 nhờ khoảng cách lãi suất giữa Mỹ và các nền kinh tế khác… Trong phiên đầu tuần,