1. Home
  2. CPI

Thẻ: CPI

Phân tích chuyên sâu thị trường
VIP Chuyên sâu: CPI tháng 4 tối 10/5: Dữ liệu lạm phát sẽ ảnh hưởng đến triển vọng lãi suất của Fed như thế nào?

VIP Chuyên sâu: CPI tháng 4 tối 10/5: Dữ liệu lạm phát sẽ ảnh hưởng đến triển vọng lãi suất của Fed như thế nào?

Tóm tắt Lạm phát hàng năm tại Mỹ được dự báo không thay đổi ở mức 5% trong tháng 4. Các thị trường khá chắc chắn rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách