1. Home
  2. Đầu tư

Thẻ: Đầu tư

VIP Chiến lược: Canh bán với mục tiêu $1700 trong kênh tăng giá, CPI Mỹ tháng 8 là tâm điểm

Tóm tắt Vàng rời đỉnh 2 tuần – ngừng xu hướng tăng của 2 phiên trước.Trung Quốc trở lại giao dịch, tâm trạng thận trọng trước chỉ số CPI của Mỹ.Lợi suất giảm từ mức