1. Home
  2. Dịch vụ

Thẻ: Dịch vụ

Phân tích chuyên sâu thị trường
VIP Chuyên sâu: Dự báo PMI dịch vụ Mỹ 03/03: Nên chuẩn bị tâm lí cho việc PMI cao, đẩy USD tăng mạnh

VIP Chuyên sâu: Dự báo PMI dịch vụ Mỹ 03/03: Nên chuẩn bị tâm lí cho việc PMI cao, đẩy USD tăng mạnh

Tóm tắt Các nhà kinh tế hiện kỳ vọng PMI Dịch vụ ISM của Hoa Kỳ tháng 2 giảm còn 54,4 điểm, từ mức 55,2 của tháng 1. Dữ liệu mạnh mẽ từ thị trường