1. Home
  2. doanh số bán lẻ

Thẻ: doanh số bán lẻ

Phân tích chuyên sâu thị trường
VIP Chuyên sâu: Các kịch bản cho tin Doanh số bán lẻ Mỹ tháng 6 tối nay. Phản ứng của Vàng – USD – Chứng khoán ra sao?

VIP Chuyên sâu: Các kịch bản cho tin Doanh số bán lẻ Mỹ tháng 6 tối nay. Phản ứng của Vàng – USD – Chứng khoán ra sao?

Xu hướng chung trên thị trường là đi lên. Cụ thể là chứng khoán, Vàng tăng còn đồng USD đi xuống. Thông tin lạm phát Mỹ tuần trước hạ nhiệt là động lực chính giúp