1. Home
  2. dola mỹ

Thẻ: dola mỹ

Phân tích chuyên sâu thị trường
VIP Chuyên sâu: Phân tích giá vàng: XAU/USD điều chỉnh giảm trong bối cảnh Đô la Mỹ hồi phục. Tuy nhiên, xu hướng giảm có vẻ hạn chế

VIP Chuyên sâu: Phân tích giá vàng: XAU/USD điều chỉnh giảm trong bối cảnh Đô la Mỹ hồi phục. Tuy nhiên, xu hướng giảm có vẻ hạn chế

TÓM TẮT Giá vàng giảm phiên thứ hai liên tiếp trong bối cảnh sức mạnh của Đô la Mỹ tăng nhẹ. Một số thông tin, xu hướng kết hợp lại của tiền tệ, lực mua