1. Home
  2. đồng

Thẻ: đồng

Phân tích chuyên sâu thị trường
VIP Chuyên sâu: Carley Garner từ DeCarley Trading: Vàng – Bạc bước vào giai đoạn suy yếu theo mùa

VIP Chuyên sâu: Carley Garner từ DeCarley Trading: Vàng – Bạc bước vào giai đoạn suy yếu theo mùa

Thị trường vàng chứng minh sức mạnh của mình rất rõ ràng bằng khả năng phục hồi với giá giữ mức hỗ trợ quan trọng khoảng $1950/oz ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang