1. Home
  2. Dự trữ

Thẻ: Dự trữ

Phân tích chuyên sâu thị trường
VIP Chuyên sâu: Nhiều NHTW báo lỗ dự trữ trong năm 2022, sự thống trị của USD suy yếu không đáng kể

VIP Chuyên sâu: Nhiều NHTW báo lỗ dự trữ trong năm 2022, sự thống trị của USD suy yếu không đáng kể

Theo một cuộc khảo sát Ngân hàng trung ương (NHTW) rất được chú ý, do một nhóm chuyên gia tư vấn thực hiện, các ngân hàng trung ương NHTW toàn cầu đã gặp phải những