1. Home
  2. Goldman Sachs

Thẻ: Goldman Sachs

Phân tích chuyên sâu thị trường
VIP Chuyên sâu: Goldman Sachs kì vọng vàng giữ trên $2000 trong 12 tháng tới

VIP Chuyên sâu: Goldman Sachs kì vọng vàng giữ trên $2000 trong 12 tháng tới

Cuộc khủng hoảng ngành ngân hàng lớn nhất kể từ năm 2008 đã tạo ra một làn sóng đầu tư vào vàng khi giới thương nhân đua nhau tìm nơi trú ẩn an toàn cho