1. Home
  2. Hàn Quốc

Thẻ: Hàn Quốc

Tin tức thị trường 24/7
VIP Tin 24/7: BOK: Chúng tôi chưa muốn tăng lượng vàng nắm giữ vào thời điểm này

VIP Tin 24/7: BOK: Chúng tôi chưa muốn tăng lượng vàng nắm giữ vào thời điểm này

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) đánh giá việc duy trì tính thanh khoản của đồng đô la tốt hơn là gia tăng lượng vàng nắm giữ trong dự trữ ngoại hối vào thời