1. Home
  2. nzd

Thẻ: nzd

Phân tích chuyên sâu thị trường
VIP Chuyên sâu: PTKT AUD/USD và NZD/USD phiên Âu 26/10

VIP Chuyên sâu: PTKT AUD/USD và NZD/USD phiên Âu 26/10

Dưới đây là phân tích của chúng tôi về hai đồng tiền tương đối nhạy cảm với rủi ro là đô la Úc và đô la New Zealand… AUD/USD Đồng đô la Úc ghi nhận

Chiến lược đầu tư tối ưu
VIP Chiến lược: NZD/USD tăng trở lại trong xu hướng giảm; USD sẽ quyết định tất cả

VIP Chiến lược: NZD/USD tăng trở lại trong xu hướng giảm; USD sẽ quyết định tất cả

Nhìn chung đồng tiền New Zealand chỉ xuất hiện nhịp hồi nhưng không mang nhiều ý nghĩa. Hiện nay, phản ứng của các đồng tiền phụ thuộc vào thái độ của nhà đầu tư đối