1. Home
  2. phân tích kỹ thuật

Thẻ: phân tích kỹ thuật

Chiến lược đầu tư tối ưu
VIP Chiến lược: Phân tích kỹ thuật giá vàng tại mốc 1650$ tâm lý. Liệu có thủng tiếp hay không?

VIP Chiến lược: Phân tích kỹ thuật giá vàng tại mốc 1650$ tâm lý. Liệu có thủng tiếp hay không?

TÓM TẮT Ý CHÍNH: Giá vàng đang ở mốc thấp nhất trong vòng 2 năm rưỡi trở lại đây.Lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ trong phiên giao dịch châu Á đang tăng mạnh đẩy DXY