1. Home
  2. PPI

Thẻ: PPI

Phân tích chuyên sâu thị trường
VIP Chuyên sâu: Đánh giá PPI và Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp Mỹ tối 13/7: Vàng – Chứng khoán – USD sẽ phản ứng thế nào?

VIP Chuyên sâu: Đánh giá PPI và Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp Mỹ tối 13/7: Vàng – Chứng khoán – USD sẽ phản ứng thế nào?

Phiên hôm qua 12/7 nhà đầu tư đã đón nhận một báo cáo lạm phát tốt đến bất ngờ, tạo động lực cho Chứng khoán – Vàng – Dầu tăng rất mạnh. Số liệu lạm