1. Home
  2. trần nợ Mỹ

Thẻ: trần nợ Mỹ

Phân tích chuyên sâu thị trường
VIP Chuyên sâu: Bế tắc về trần nợ Mỹ: Chỉ còn ít chu kì nữa là phải sử dụng các lỗ hổng pháp lý như đúc đồng xu trị giá 1 nghìn tỷ USD để tránh vỡ nợ – RBC

VIP Chuyên sâu: Bế tắc về trần nợ Mỹ: Chỉ còn ít chu kì nữa là phải sử dụng các lỗ hổng pháp lý như đúc đồng xu trị giá 1 nghìn tỷ USD để tránh vỡ nợ – RBC

Trong bối cảnh chính phủ Mỹ hết hạn trả nợ vào ngày 1/6 đang khởi động lại các cuộc đàm phán về trần nợ, RBC Wealth Management cảnh báo rằng tình hình kinh tế và