1. Home
  2. triển vọng

Thẻ: triển vọng

    Phân tích chuyên sâu thị trường
    VIP Chuyên sâu: Bank of America: Vàng sẽ lên 2000USD và bạc chạm 25USD vào cuối năm 2023

    VIP Chuyên sâu: Bank of America: Vàng sẽ lên 2000USD và bạc chạm 25USD vào cuối năm 2023

    Bank of America mới đây đã công bố triển vọng thị trường năm 2023 tương đối lạc quan. Theo họ, giới đầu tư kim loại quý sẽ cần kiên nhẫn một chút vì vàng và