1. Home
  2. USD/JPY

Thẻ: USD/JPY

Phân tích chuyên sâu thị trường
VIP Chuyên sâu: PTKT cặp USD/JPY tại vùng 135 tâm lí

VIP Chuyên sâu: PTKT cặp USD/JPY tại vùng 135 tâm lí

Nỗ lực phục hồi của USD/JPY bị đình trệ dưới 135,00 với tiêu điểm là dữ liệu cho vay của Hoa Kỳ. Đồng bạc xanh bật lên vào thứ Sáu, chấm dứt xu hướng bán