1. Home
  2. vàng dầu

Thẻ: vàng dầu

VIP Chiến lược 13/9: Vàng – Dầu dưới góc nhìn cơ bản và kĩ thuật. Ai sẽ vượt trội hơn?

Cả hai tài sản Vàng – Dầu đều đang thiết lập đà hồi phục. Câu hỏi đặt ra là vàng – dầu liệu sẽ phản ứng ra sao với số liệu lạm phát tối nay?