VIP Chuyên sâu: Phân tích biểu đồ dot plot FOMC và các xu hướng trọng tâm từ cuộc họp tháng 9/2022. Lãi suất Mỹ cuối năm đạt 4,4%.

Biểu đồ chấm cuộc họp tháng 9/ 2022 cho thấy lãi suất Fed cuối năm 2022 sẽ đạt 4,4%; cao hơn nhiều so với mức 3,4% dự báo hồi tháng 6

Biểu đồ chấm cho tháng 9 năm 2022 cho thấy lãi suất vào cuối năm 2022 là 4,4%, tăng từ 3,4% vào tháng 6 năm 2022.

 • Đối với năm 2023, lãi suất mục tiêu trung bình của quỹ Fed là 4,6% so với 3,8% vào tháng 6 2022.
 • Đối với năm 2024, lãi suất mục tiêu trung bình của quỹ Fed hiện là 3,9% so với 3,4% vào tháng 6/2022
 • Lãi suất trung bình năm 2025 ban đầu dự kiến là 2,9%.

Biểu đồ dấu chấm tháng 9/2022

Biểu đồ dấu chấm tháng 6/2022

Bản tóm tắt các xu hướng trung tâm từ tháng 9/2022 hiện nay cho thấy

Bản tóm tắt các xu hướng trung tâm hiện được dự báo

Về lạm phát, Fed không thấy lạm phát quay trở lại mục tiêu 2% cho đến năm 2025. Tỷ lệ lạm phát năm 2024 đã gần đạt mục tiêu 2%.

 • Lạm phát PCE cho năm 2022 tăng lên 5,3% – 5,7% từ 5,0% – 5,3% hồi tháng 6.
 • Lạm phát PCE cho năm 2023 tăng lên 2,6% – 3,5% từ 2,4% – 3,0% hồi tháng 6.
 • Lạm phát PCE cho năm 2024 cao hơn một cách khiêm tốn lên 2,1% – 2,6% từ 2,0% – 2,5% hồi tháng 6..
 • Lạm phát PCE cho năm 2025 về cơ bản ở mức lãi suất mục tiêu của Fed là 2,0% – 2,2%.

GDP

 • Tăng trưởng vào năm 2022 chỉ trên 0,0% ở mức trung bình 0,2% so với dự báo trước là 1,5% – 1,9%.
 • Năm 2023 tăng trưởng 0,5% – 1,5%, giảm từ 1,3% – 2,0% dự báo tháng 6. Tăng trưởng chậm hơn.
 • Năm 2024 tăng trưởng 1,4% – 2,0%, thấp hơn một chút so với mức 1,5% -2,0% của tháng 6. Gần như không thay đổi.

Tỷ lệ thất nghiệp

 • Tỷ lệ thất nghiệp năm 2022 tăng lên 3,8% – 3,9% từ 3,6% – 3,8%.
 • Năm 2023 tỷ lệ thất nghiệp cao hơn ở mức 4,1% – 4,5% so với 3,8% – 4,1% vào tháng 6.
 • Năm 2024 tỷ lệ thất nghiệp ổn định 4% – 4,6%. Ước tính này rộng hơn so với mức 3,9% – 4,1% được thấy vào tháng 6.

Kết luận

Trên đây là các số liệu mục tiêu về kinh tế Hoa Kỳ mà Fed dự tính. Nếu các chỉ số kinh tế này không như dự báo, vàng sẽ tăng giảm theo xu hướng mà nó phản ứng lại. Chúng tôi sẽ theo dõi và thông báo trong các bản tin tiếp theo nếu các các chỉ số này có sự khác biệt với kì vọng của Cục dự trữ Liên bang Mỹ.

Giavang.net

Read Previous

VIP Chiến lược: Canh bán tại nhịp hồi của Vàng – DXY đang được Fed bơm thổi

Read Next

VIP Tin 24/7: Vàng Nhẫn 9999: Giảm mạnh, có nơi ‘bốc hơi’ tới 200.000 đồng

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Most Popular