VIP Tin 24/7: Dự báo của các nhà kinh tế, nhà nghiên cứu của 12 chính phủ và các ngân hàng về CPI của Mỹ

Hôm nay, cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ sẽ công bố số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho tháng 01/2023 vào thứ Ba, ngày 14 tháng 2 lúc 13:30 GMT. Sau đây là dự báo của các nhà kinh tế và nhà nghiên cứu của 12 chính phủ. các ngân hàng liên quan đến bản tin dự báo lạm phát sắp tới của Hoa Kỳ.

Theo dự đoán chung, con số CPI hàng năm dự kiến ​​sẽ giảm xuống 6,2% từ 6,5% trong tháng 12 trong khi CPI cơ bản, loại trừ giá lương thực và năng lượng, được dự kiến ​​ở mức 5,5% từ 5,7%.

Tính theo tháng, số liệu CPI được dự báo là 0,5% trong khi CPI lõi dự kiến ​​là 0,4%.

CIBC

“Vẫn có khả năng giảm tốc trong thành phần cốt lõi vào tháng 1 xuống 0,3% theo tháng, do tăng trưởng tiền lương giảm tốc và giá cả sắp giảm, phù hợp với độ trễ liên quan đến các hợp đồng thuê mới đang thiết lập lại mặt bằng giá cả thấp hơn.

Điều đó có thể cho thấy tốc độ giảm lạm phát của giá hàng hóa, khi các thước đo của ngành về giá ô tô đã qua sử dụng tăng lên vào tháng Giêng.

Khi cộng cả giá xăng dầu và thực phẩm, tổng giá cả lõi có thể tăng mạnh hơn 0,5% trong tháng.

Chúng tôi đang dự đoán số liệu sẽ ở dưới mức dự kiến về CPI cơ bản, điều này có thể ảnh hưởng một chút đến lợi suất trái phiếu và USD.”

KẾT LUẬN: Tổ chức này đánh giá lạm phát cơ bản (CPI cơ bản) sẽ giảm.

Citibank

Sau ba tháng, đà tăng CPI cơ bản đã chậm lại rõ ràng từ tháng 10 đến tháng 12 năm ngoái, chúng tôi kỳ vọng CPI sẽ tăng trở lại với tốc độ 0,4-0,5% so với mức tăng 0,43% so với tháng trước trong số liệu CPI cơ bản của tháng Giêng.

Tuy nhiên, việc điều tiết cuối cùng về giá cả sẽ chỉ góp phần vào điều chỉnh số liệu CPI cơ bản vào giữa năm.

KẾT LUẬN: Tổ chức này đánh giá lạm phát sẽ tăng hơn dự kiến.

Wells Fargo

“Chúng tôi kỳ vọng CPI sẽ tăng 0,4% so với tháng trước. Giá xăng tăng và xu hướng giảm giá ô tô cũ tạm dừng là một phần lý do khiến chúng tôi cho rằng tháng 1 sẽ tăng giá nhanh hơn so với tháng 12.

Điều đó nói rằng, tốc độ cơ bản của lạm phát dường như vẫn đang dần chậm lại và chúng tôi hy vọng tỷ lệ lạm phát của năm trước sẽ ghi nhận một sự suy giảm khác.

Chúng tôi dự báo lạm phát CPI hàng năm sẽ là 6,2% trong tháng Giêng. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là tốc độ lạm phát CPI chậm nhất kể từ tháng 10 năm 2021.”

KẾT LUẬN: Tổ chức này đánh giá lạm phát sẽ tăng nhưng chậm dần và bằng dự kiến.

Comerz Bank

“Chúng tôi dự đoán giá tiêu dùng sẽ tăng 0,4% kể từ tháng 12 và tăng 0,3% không bao gồm năng lượng và thực phẩm (lạm phát lõi). Tỷ lệ tính theo năm tương ứng sau đó sẽ giảm từ 6,5% xuống 6,2% và từ 5,7% xuống 5,4% (với lạm phát lõi).”

KẾT LUẬN: Tổ chức này đánh giá lạm phát lõi sẽ giảm hơn dự kiến và lạm phát cơ bản sẽ bằng dự kiến. Nhìn chung lạm phát sẽ giảm dần.

ANZ

“Chúng tôi dự đoán CPI lõi của Hoa Kỳ sẽ tăng 0,3% so với tháng trước trong tháng 1, trong khi giá năng lượng cao hơn sẽ khiến lạm phát CPI toàn phần tăng 0,5%.

Công bố của Fed có thể vẫn mang tính diều hâu cho đến khi có một bức tranh rõ ràng hơn về  các dịch vụ cốt lõi không bao gồm lạm phát nhà ở và tình trạng thắt chặt thị trường lao động đang bắt đầu giảm giá.

Trên cơ sở hàng năm, chúng tôi kỳ vọng CPI lõi tháng 1 sẽ giảm từ 5,7% xuống 5,4% và lạm phát cơ bản là 6,2% từ 6,5%.

KẾT LUẬN: Tổ chức này đánh giá lạm phát lõi sẽ giảm hơn dự kiến và lạm phát cơ bản sẽ bằng dự kiến.

Ngân hàng Danske

“Chúng tôi dự báo CPI cơ bản ở mức 0,4% tăng theo tháng. Theo quan điểm của chúng tôi, nếu bất ngờ tăng lên 0,5% hoặc cao hơn sẽ đánh dấu sự gia tăng rõ ràng trong áp lực lạm phát cơ bản rộng lớn hơn và có thể khiến EUR/USD giảm thêm một nhịp nữa.

KẾT LUẬN: Tổ chức này đánh giá lạm phát lõi sẽ giảm hơn dự kiến và lạm phát cơ bản sẽ bằng dự kiến.

ING

“Chúng tôi kỳ vọng lạm phát cơ bản sẽ tăng lên 0,4% so với tháng trước. Một bản in CPI cơ bản 0,4% MoM (hoặc thậm chí có thể là 0,5%) sẽ cung cấp cho Fed cơ sở lý luận ngắn hạn để suy tính về việc tăng lãi suất vào tháng Năm.

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng giá cả các hàng hoá thiết yếy và giá ô tô sẽ góp phần khiến lạm phát giảm mạnh từ giữa quý hai, với việc sức mạnh định giá của các công ty suy yếu cũng góp phần khiến lạm phát giảm xuống 2% vào cuối năm.”

KẾT LUẬN: Tổ chức này đánh giá lạm phát lõi sẽ giảm và sẽ giảm mạnh hơn vào cuối năm

TDS

“Chúng tôi dự báo mức tăng chắc chắn 0,4% so với tháng trước trong chuỗi CPI cơ bản. Về mặt khác, chúng tôi kỳ vọng lạm phát CPI sẽ ghi nhận mức tăng theo tháng cao nhất kể từ tháng 10, với mức tăng mạnh 0,4%. Dự đoán theo tháng của chúng tôi ngụ ý rằng lạm phát có thể sẽ giảm tốc trở lại trên cơ sở hàng năm vào tháng 1 khi chúng tôi cho rằng lạm phát sẽ giảm xuống 6,2% đối với tiêu đề (sau 6,5% YoY vào tháng 12) và giảm xuống 5,5% YoY đối với chuỗi chính ( sau 5,7% trong tháng 1).”

KẾT LUẬN: Tổ chức này đánh giá lạm phát cơ bản và lõi sẽ giảm

BofA

“Chúng tôi dự báo CPI toàn phần tăng 0,4% so với tháng trước trong tháng 1, đây sẽ là mức tăng tốc so với tốc độ gần đây. Chúng tôi cũng kỳ vọng tỷ lệ hàng năm sẽ giảm từ 6,5% xuống 6,1%. Trong khi đó, chúng tôi dự đoán CPI cơ bản sẽ tăng 0,3% so với tháng trước và tỷ lệ theo năm sẽ giảm từ 5,7% xuống 5,4%.

KẾT LUẬN: Tổ chức này cũng đánh giá lạm phát cơ bản và lõi sẽ giảm

Ngân hàng Deutsche

“Giá xăng cao hơn sẽ thúc đẩy CPI hàng tháng chính thức (dự báo +0,42% DB). MoM cốt lõi phải ổn định (DB +0,36%). Tỷ lệ YoY sẽ giảm khoảng 2/10 xuống còn 6,2% và 5,5% tương ứng.”

KẾT LUẬN: Tổ chức này cũng đánh giá lạm phát cơ bản và lõi sẽ tăng nhẹ

RBC Economics

“Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng CPI sẽ giảm xuống 6,2% trong tháng 1 từ mức 6,5% trong tháng 12 (YoY). Tăng giá lương thực có thể cũng tiếp tục chậm lại, mặc dù ở mức rất cao. Ngược lại, chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng giá năng lượng sẽ tăng lần đầu tiên sau 7 tháng – mặc dù với tốc độ 8%, vẫn thấp hơn nhiều so với mức cao nhất trong tháng 6 là 42%.

Chúng tôi cho rằng lạm phát cơ bản sẽ chậm lại trong tháng 1, ở mức 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm từ mức 5,7% trong tháng 12. Tất cả đã nói, các báo cáo lạm phát gần đây đã chỉ ra sự giảm bớt áp lực giá tương đối rộng rãi.

KẾT LUẬN: Tổ chức này cũng đánh giá lạm phát cơ bản đúng dự kiến và lõi sẽ giảm

NBF

“Thành phần năng lượng có khả năng tăng trở lại trong tháng, giúp chỉ số chính tăng 0,5%. Nếu chúng tôi đúng, tỷ lệ hàng năm sẽ giảm từ 6,5% xuống 6,2%. Trong khi đó, chỉ số cốt lõi có thể tiếp tục được hỗ trợ bởi giá thuê tăng và tăng 0,3% hàng tháng. Điều này sẽ chuyển thành mức giảm ba lần của lãi suất 12 tháng xuống còn 5,4%.

KẾT LUẬN: Tổ chức này cũng đánh giá lạm phát cơ bản đúng dự kiến và lõi sẽ giảm

Tổng kết:

Như vậy lạm phát được cho là vẫn trên đà giảm và nếu FED có ra tay cũng sẽ nâng lãi suất nhẹ. Vì vậy vàng có thể được hỗ trợ tăng hồi phục. Tất nhiên, chúng ta đang dự đoán còn con số thực sẽ rất khó đoán.

Giavang.net

Read Previous

VIP Tin 24/7: Vàng thế giới ‘uể oải’ ngóng CPI, SJC cũng biểu hiện sự ‘đuối sức’

Read Next

VIP Tin 24/7: Lạm phát Mỹ cao hơn dự báo: Phố Wall trái chiều, Vàng chao đảo

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Most Popular